O zespole

Unikalne kompetencje

Multikompetencje

Łączymy doświadczenie i wiedzę w zakresie wykorzystywania Internetu do budowania zaangażowania społecznego w sprawy jednostek publicznych.

Potrafimy prowadzić skuteczną komunikację oraz konsultacje społeczne na różne sposoby oraz różnymi metodami dostosowanymi do potrzeb i sytuacji klienta. Nasze rozległe doświadczenie gwarantuje, że są to metody sprawdzone i efektywne. Bez względu na obszar, którego dotyczą konsultacje potrafimy optymalnie dobrać skuteczne narzędzia. Pracowaliśmy już zarówno przy konsultacjach dotyczących: strategii rozwoju, projektów infrastrukturalnych, ochrony środowiska i wielu innych.

Wyróżnia nas wielość sposobów, którymi prowadzimy konsultacje społeczne – zarówno z bezpośrednim udziałem obywateli, jak również w sieci internetowej oraz przy szerokim wykorzystaniu mediów.

Umiejętność prowadzenia szerokich konsultacji

Posiadamy wysokie kompetencje w planowaniu konsultacji społecznych, szczególnie dotyczących dużych przedsięwzięć. Realizujemy konsultacje w dowolnej skali terytorialnej i społecznej. 

Udostępniamy pierwszą w Polsce wyspecjalizowaną platformę do prowadzenia pełnych  konsultacji społecznych.

Nasze rozwiązania są odpowiednie dla różnych grup instytucji publicznych i firm projektowych. Oznacza to, że możemy je dostosować do różnych dziedzin ich działania.

Nie jest tak, że mamy jedno narzędzie – my dostosowujemy narzędzie do potrzeb odpowiedniego obszaru życia społeczno-gospodarczego gdzie prowadzone są konsultacje.


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka