Oferta

Instytucje publiczne coraz częściej potrzebują rozwiązań wspierających skuteczne konsultacje i dialog społeczny. Strona społeczna oczekuje otwartego dialogu i jest do niego coraz lepiej przygotowana.

Instytucje publiczne tworzą własne rozwiązania służące konsultacjom i komunikacji społecznej jednak wciąż najlepiej w roli moderatora dialogu społecznego sprawdza się strona neutralna – niezaangażowana bezpośrednio po żadnej stronie.

Odpowiedzią na potrzeby rynku są dwa komponenty e-usługi:

Cyfrowa Demokracja – serwis społecznościowy, w którym społeczeństwo może się  spotykać, dyskutować i prezentować swoje stanowisko (więcej: CyfrowaDemokracja.pl),

Cyfrowy Manager – który umożliwia instytucjom publicznym i firmom prowadzenie projektów z udziałem wielu partnerów oraz konsultacji (więcej: CyfrowyManager.pl).

Zarówno narzędzia jak i procedury są skalowalne. Oznacza to, że instytucja publiczna decydując się na współpracę z ResPublic sp. z o.o., ma do dyspozycji pakiet narzędzi do prowadzenia projektów oraz konsultacji – wybierając z niego te najbardziej użyteczne.

E-usługa powstała w ramach projektu o nazwie: „Stworzenie platformy internetowej obsługującej  konsultacje społeczne prowadzone przez instytucje publiczne i firmy projektowe dla obywateli” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”.

 

Szanowni Państwo

Trwający proces rozwoju społeczeństwa obywatelskiego zwiększa udział strony społecznej w działaniach i decyzjach podejmowanych przez instytucje publiczne. Strona społeczna chce mieć i ma coraz więcej do powiedzenia w sensie prawnym i faktycznym, ponieważ instytucje publiczne mają obowiązek konsultowania swoich niektórych działań. Jest to uregulowane w prawie europejskim i polskim. Jednocześnie rośnie realna siła społeczna, dlatego, że społeczeństwo może się zbierać, grupować, wypowiadać, i ma do tego dodatkowo nowoczesną technologię jaką jest Internet. Społeczeństwo poznało już jego siłę i wykorzystuje tę globalną sieć np. do podpisywania petycji, organizowania akcji humanitarnych, protestacyjnych i wielu innych. Osoby, które nigdy się nie poznały, spotykają się w jednym miejscu - w Internecie i tam dyskutują, głosują i decydują o tym jak działać. Aktywności te są wzmacniane przez media, które bardzo chętnie sympatyzują z postawami i zachowaniami strony społecznej.

Instytucje publiczne zaczynają monitorować poziom satysfakcji interesariuszy, w tym  klientów na rzecz których prowadzą działalność. Wiadomym powszechnie jest, że nie można się odciąć od opinii obywateli. Po raz pierwszy system konsultacji społecznych i ich rozwój będą programowane w dokumencie strategicznym o nazwie Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego. Instytucje publiczne z jednej strony mają prawny obowiązek  konsultowania swoich zamiarów ze społeczeństwem, z drugiej strony konsultacje społeczne to wielki, niewykorzystany potencjał, który może wzmacniać przywództwo społeczne kierujących instytucjami.


Prezes Zarządu

Jacek Dębczyński


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka