O zespole

Doświadczenie

Zespół ResPublic SCT jest integralną częścią firmy ResPublic sp. z o.o., dzięki czemu zarówno know-how jak i doświadczenie, które są własnością ResPublic sp. z o.o., są również udziałem ResPublic SCT. Trzon zespołu stanowią konsultanci z ponad 19-letnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia konsultacji społecznych. Pierwsze konsultacje prowadzone przez nasz Zespół w sposób bezpośredni dotyczyły opracowania metodą uspołecznioną strategii rozwoju gmin i miast.

Więcej na temat doświadczenia Zespołu można zobaczyć na stronie www.respublic.pl.

ResPublic ma najdłuższe w Polsce doświadczenie w prowadzeniu konsultacji społecznych!


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka