Aktualności

Kolejnym etapem prac w projekcie były dwa spotkania - 27 i 28 czerwca w Mikołowie, podczas których w gronie przedstawicieli partnerskich gmin rozmawialiśmy o dokumentach wzorcowych, ujednoliconych dla gmin powiatu mikołowskiego. Tematem była procedura awansowania oraz oceny pracownika. Na bazie zebranych uprzednio informacji podczas wywiadów indywidualnych, opracowaliśmy propozycje dokumentów, które omawialiśmy i projektowalismy wspólnie z samorządowcami.

Więcej informacji o projekcie i poprzednich wywiadach znajduje się tutaj:

http://respublicsct.pl/aktualnosci_podstrategia_wzmacnianie_potencjalu_administracji.html


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka