Aktualności

W ramach opracowania dokumentu odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami oraz warsztaty diagnostyczne.


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka