Rozwiązania dla instytucji publicznych

Wsparcie konsultacji społecznych
Wsparcie w prowadzeniu projektów i ich konsultowaniu
Komunikacja społeczna on-line

Dowiedz się więcej »

Nowoczesne technologie prowadzenia konsultacji społecznych

Zarządzanie konsultacjami za pomocą narzędzi internetowych
Wyniki dostępne on-line
Automatycznie generowane raporty

Dowiedz się więcej »

Konsultacje społeczne w Internecie

Wysokie standardy prowadzenia konsultacji społecznych
Szybkie i wygodne dla konsultowanych sposoby komunikacji
Najlepsze praktyki prowadzenia konsultacji społecznych

Dowiedz się więcej »

Najdłuższe w Polsce doświadczenie w prowadzeniu konsultacji społecznych!

Rozwiązania tworzone w oparciu o przeszło 19-letnie doświadczenie w konsultacjach wykorzystane w rozwiązaniach narzędziowych na platformach

Dowiedz się więcej »

Prowadzenie projektów z udziałem wielu partnerów

Nowoczesne rozwiązania ułatwiające komunikację dużych grup w sieci
Prosty system planowania i organizacji pracy dużych zespołów
Sprawne zarządzanie dzięki zastosowaniu narzędzi internetowych

Dowiedz się więcej »

O ResPublic SCT

ResPublic SCT to marka e-usługi, której właścicielem jest firma ResPublic sp. z o.o., odpowiadająca na potrzeby instytucji publicznych, związane z prowadzeniem i społecznym konsultowaniem przedsięwzięć. Udostępnia narzędzia do prowadzenia konsultacji on-line, które zostały stworzone przez ludzi o największym w Polsce doświadczeniu w prowadzeniu konsultacji społecznych. Więcej »

Klienci

Oferta

Cyfrowy Manager

Platforma internetowa umożliwiająca prowadzenie projektu on-line i przeprowadzenie konsultacji społecznych za pomocą wyspecjalizowanych narzędzi, np. e-ankieta, e sonda, e-plebiscyt, wiki i innych pomocnych form komunikacji np. czat, forum, blog.

Cyfrowa Demokracja

Internetowy serwis społecznościowy umożliwiający wypowiadanie się na ważne i często kontrowersyjne tematy, o znaczeniu lokalnym, regionalnym lub krajowym.

Aktualności

2016-08-05 Program Rewitalizacji dla Gminy Raszyn
Trwają pracę nad Programem Rewitalizacji Obszaru Al. Krakowskiej w Raszynie – Integracja Społeczna i Terytorialna.Dokument jest tworzony zgodnie ze ścieżką wyznaczoną w Ustawie o rewitalizacji z dn. 9 października 2015 r. »

2016-07-01 Program Rewitalizacji Gminy Przeciszów na lata 2016-2022
29 czerwca w gminie Przeciszów odbył się pierwszy warsztat diagnostyczny. Celem spotkania było wyznaczenie obszarów zdegradowanych oraz identyfikacja negatywnych zjawisk oraz potencjałów występujących na wybranych terenach. »

2016-07-01 Podstrategia: Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej na lata 2016-2025
Spotkaliśmy się z przedstawicielami partnerów projektu, z którymi pracowaliśmy nad utworzeniem projektów dokumentów wewnętrznych dla jednostek samorządów powiatu mikołowskiego. »

Narzędzia do konsultacji on-line

Możesz kupić skonfigurowaną wcześniej e-usługę, lub skorzystać z naszej oferty dotyczącej przygotowania na życzenie modyfikacji dostępnych narzędzi, wyspecjalizowanych pod Twoje konkretne wymagania.

Konsultacje społeczne

Jest to instytucja demokracji społecznej polegająca na wyrażaniu przez członków zbiorowości opinii na temat przedstawionego zagadnienia.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka